Om ordblinduge40.dk

Nota, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet står bag ordblinduge40.dk.

Netværkslokomotivet

Netværkslokomotivet vejleder og motiverer offentlige og private virksomheder til at opkvalificere medarbejdere, som har svært ved at læse, skrive, regne og bruge it og engelsk.

Sammen motiverer vi til livslang læring og løfter uddannelsesniveauet på det danske arbejdsmarked.

Besøg Netværkslokomotivets hjemmeside

Nota

Nota er en institution under Kulturministeriet, som gør trykte tekster tilgængelige i digitale formater.

Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

Besøg Notas hjemmeside

Ordblindeforeningen i Danmark

Ordblindeforeningen i Danmark er en handicaporganisation, som arbejder aktivt for at hjælpe mere end 300.000 ordblinde og deres pårørende.

Foreningens formål er at:

  • varetage interesser for mennesker med ordblindhed over for myndigheder og offentligheden.
  • arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed.

Ordblindeforeningen i Danmark blev stiftet i 1943 og har siden arbejdet tæt sammen med blandt andet ministerier, politikere, fagpersoner, offentlige institutioner, interesseorganisationer og virksomheder.

Foreningen er landsdækkende forening delt op i lokalkredse. Medlemmerne tilbydes blandt andet Ordblindebladet fire gange årligt, rådgivning om muligheder vedrørende skole, uddannelse og job og tilbud om at deltage i foreningens lokale og landsdækkende arrangementer.

Besøg Ordblindeforeningens hjemmeside

Uge 40 er national ordblindeuge i Danmark.

European Dyslexia Association er en europæisk paraplyorganisation for nationale og regionale sammenslutninger af mennesker med dysleksi, børneforældre, fagfolk og akademiske forskere.

Alle rettigheder for indhold forbeholdes. Indhold fra www.ordblinduge40.dk må kun deles med tydelig kildeangivelse, men det må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse.