Arrangementer

OBS! Ordblinduge40.dk opdateres ikke med nye arrangementer i 2021. Besøg i stedet ordblindeforeningen.dk eller nota.dk.